Ład korporacyjny

Komunikat
Banku Spółdzielczego w Białej
o zakresie stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”
(uchwała KNF Nr 218/2014 z dnia 22 lica 2014 - Dz. Urz. KNF poz. 17).

Bank Spółdzielczy w Białej przyjął zmiany do stosowanych od dnia 30-12-2014 r. „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”.

W związku z powyższym Banku informuje, że od dnia 01-01-2018 roku stosuje „Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” z wyłączeniem § 8 ust. 4, § 11, § 12 ust. 1 i 2, §53, §54, §55, §56 i §57 tychże Zasad, co wynika z uwzględnienia zasady proporcjonalności, związanej ze skalą, charakterem oraz specyfiką działalności Banku Spółdzielczego w Białej, a także jego możliwościami technicznymi i organizacyjnymi oraz uwarunkowaniami obowiązujących przepisów prawnych.

Bank działając na podstawie art. 22b ust 1 Ustawy z dnia 7 grudnia 2000 o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bakach zrzeszających (Dz. U. z 2016 r. poz. 1826 oraz z 2017 r. poz.1089) zawarł w dniu 31-12-2015 r. Umowę Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS
i zgodnie z art. 10 ust 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. z Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 poz. 1876), Audyt wewnętrzny wykonywany jest w Banku przez „Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS” z siedzibą w Warszawie. W związku z powyższym nie wyodrębniono komórki audytu wewnętrznego oraz nie wskazano osoby nią kierującej.

Biała, 30-12-2017 r.
Zarząd Banku Spółdzielczego w Białej

Ocena przyjętych i stosowanych "Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych" w Banku Spółdzielczym w Białej w 2015 roku

Kursy walut

Kursy walut2019-01-18
1 EUR4.1539
1 USD3.6497
1 CHF3.6464
1 GBP4.6933
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,70
więcej