Minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej

Bank akceptuje zawarte przez klienta ubezpieczenie jako zabezpieczenie ekspozycji kredytowej, jeśli spełnia ono uznawane w Banku minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej, tj.:

  • zakład ubezpieczeń (wystawca polisy) znajduje się na Liście Zakładów Ubezpieczeń akceptowanych przez Bank oraz
  • umowa ubezpieczenia spełnia minimalne kryteria ochrony ubezpieczeniowej.

Kursy walut

Kursy walut2018-11-13
1 EUR4.1642
1 USD3.7033
1 CHF3.6422
1 GBP4.7622
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,70
więcej